Poddziałanie 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych -Go to Brand

Social button for Joomla

Celem poddziałania 3.3.3 poir jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Poddziałanie stanowi kontynuację wsparcia przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji względem wdrażanych przez PARP i Ministerstwo Gospodarki w latach 2007-2013: działania 6.1 PO IG i poddziałania 6.5.2 PO IG.

 

Założenia finansowe:

Budżet Poddziałania: 100 000 000 euro

-Minimalna wartość projektu –brak

-Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych –1 000 000,00 PLN

 

-Wsparcie:

do 50% (pomoc publiczna i pomoc de minimis) albo

do 85% (pomocde minimis, wysokość wsparcia uzależniona od posiadanego statusu):

Mikroprzedsiębiorstwa: do 85%

Małe przedsiębiorstwa: do 75%

Średnie przedsiębiorstwa: do 60%

 

Katalog branż objętych programem:

  • Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa)
  • Biotechnologia i farmaceutyka,
  • Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
  • Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),

Zakresy programów dla pozostałych 5 branż (maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka,  moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze) są w trakcie opracowywania.

 

Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu:

-Wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego

- Koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. koszty:

a) diet

b) noclegów,

c) przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

d) koszty innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;

- Koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty:

a) zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów,

b) odprawy celnej i spedycji,

c) bagażu i nadbagażu,

- Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

- Koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;

- Koszty reklamy w mediach targowych;

- Koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

- Koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie;  wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu; zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług kateringowych; zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;

- Koszty informacyjno-promocyjne projektu  tj. koszty:

a) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. przede wszystkim panelu promocyjnego MPG ,

b) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,

c) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,

d) przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy

e) produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych;

- Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

 

Termin ogłoszenia kolejnego naboru planowany jest na styczeń 2017 r

 

 

Dotacje - aktualności

Środki w ramach poddziałania skierowane są do  MSP, co pozwoli na zwiększenie zdolność firm do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji.  Na otrzymanie dotacji mogą liczyć ...
W ramach podzdziałania 10.3.1 RPO WP możliwe do realizacji są następujące typy projektów:   budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ...
W ramach działania 11.1  RPO WP wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększania retencji wody i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze ...
Celem poddziałania 3.3.3 poir jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest ...
Aby możliwe były działania prewencyjne, przygotowawcze i ograniczające skutki różnego rodzaju zagrożeń, należy w odpowiednim momencie przekazywać ludności informacje o istniejącym niebezpieczeństwie. ...
Celem poddziałania 2.3.2 POIR jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora ...
W ramach działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


DMC Firewall is a Joomla Security extension!