Dotacje unijne na systemy wczesnego ostrzegania i alarmowania w Regionalnych Programach Operacyjnych - Informator RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Inwestycje związane z rozwojem systemu ostrzegania

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - wsparcie skierowane na rozwój systemów wczesnego reagowania i ratownictwa zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego w ramach priorytetu inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA V

Ochrona środowiska

Działanie 5.1

Adaptacja do zmian klimatu

Poddziałanie 5.1.2

Wsparcie służb ratunkowych

 

W ramach poddziałania 5.1.2 przewiduje się realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozwijaniem systemów monitorowania i ostrzegania mieszkańców przed klęskami żywiołowymi mającymi kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ludności. Dzięki organizacji takich systemów w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych możliwe będzie przeprowadzanie skoordynowanych akcji ratunkowych.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 5.1.2 planowane jest na III kwartał 2015 roku.

 

O wsparcie w ramach poddziałania 5.1.2 będą mogli ubiegać się beneficjenci z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • administracja rządowa,
 • organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy:
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (grupy jurajska, beskidzka, krynicka, podhalańska),
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną:

 • maksymalny poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu,
 • maksymalny poziom dofinansowania całkowitego (tzn. ze środków UE oraz ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 80% wydatków kwalifikowanych projektu,
 • wkład własny beneficjenta ustalono na poziomie 20% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

 

Dotacje - aktualności

Środki w ramach poddziałania skierowane są do  MSP, co pozwoli na zwiększenie zdolność firm do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji.  Na otrzymanie dotacji mogą liczyć ...
W ramach podzdziałania 10.3.1 RPO WP możliwe do realizacji są następujące typy projektów:   budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ...
W ramach działania 11.1  RPO WP wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększania retencji wody i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze ...
Celem poddziałania 3.3.3 poir jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest ...
Aby możliwe były działania prewencyjne, przygotowawcze i ograniczające skutki różnego rodzaju zagrożeń, należy w odpowiednim momencie przekazywać ludności informacje o istniejącym niebezpieczeństwie. ...
Celem poddziałania 2.3.2 POIR jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora ...
W ramach działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


DMC Firewall is a Joomla Security extension!