Poddziałanie 1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Social button for Joomla

W ramach działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

  • wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
  • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
  • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 

Dofinansowanie nie obejmuje swym zakresem zakupu sprzętu badawczego, a jedynie jego amortyzację lub leasing (ratę kapitałową), przypadającą na okres realizacji projektu. Dodatkowo, kosztem kwalifikowalnym w przypadku aparatury badawczej jest jedynie sprzęt służący prowadzeniu badań. Zakupy inwestycyjne dotyczące produkcji wyników projektu nie mogą być finansowanie w ramach projektu.

Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dochodu uzyskanego w wyniku realizacji projektu, w tym również z komercyjnego wykorzystania prototypu.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Nie ma wymagań odnośnie minimalnego okresu funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku.

 W ramach poddziałania 1.1.1 jeden podmiot może złożyć dowolną liczbę wniosków o dofinansowanie różnych projektów.

Poziom i wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

 Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorcy:

70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

dla małego przedsiębiorcy:

70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

dla średniego przedsiębiorcy:

60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

 

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorcy:

80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

dla małego przedsiębiorcy:

80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

dla średniego przedsiębiorcy:

75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz

50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

 

Termin naboru wniosków: 30.09.16 do 30.12.16

 

Nabór wniosków odbędzie się w systemie tzw. „szybkiej ścieżki”. Oznacza to, że nabór wniosków będzie ciągły. Wnioskodawca będzie mógł złożyć wniosek każdego dnia między 4 maja a 31 grudnia 2015 roku. Zagwarantowany zostanie czas rozpatrywania wniosków – 60 dni. Ocena wniosku i opublikowanie wyników (list rankingowych) dla wniosków złożonych w maju powinna nastąpić do końca lipca (60 dni). Dla wniosków złożonych w czerwcu do końca sierpnia, itd., aż dojdziemy do wniosków grudniowych, dla których wyniki powinny być opublikowane do końca lutego 2016 r. Na koniec całego konkursu, czyli po lutym 2016 r., zostanie opublikowana zbiorcza lista rankingowa dla wszystkich etapów.

 

 

 

 

Dotacje - aktualności

Środki w ramach poddziałania skierowane są do  MSP, co pozwoli na zwiększenie zdolność firm do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji.  Na otrzymanie dotacji mogą liczyć ...
W ramach podzdziałania 10.3.1 RPO WP możliwe do realizacji są następujące typy projektów:   budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ...
W ramach działania 11.1  RPO WP wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększania retencji wody i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze ...
Celem poddziałania 3.3.3 poir jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest ...
Aby możliwe były działania prewencyjne, przygotowawcze i ograniczające skutki różnego rodzaju zagrożeń, należy w odpowiednim momencie przekazywać ludności informacje o istniejącym niebezpieczeństwie. ...
Celem poddziałania 2.3.2 POIR jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora ...
W ramach działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


Our website is protected by DMC Firewall!